Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arama

Zahide AKDOĞAN
Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Sapma Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Alan Araştırması , ss. 42-51
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet POLAT
Örgütsel Kültürün Örgütsel Güven Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması , ss. 29-41
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet Burhanettin COŞKUN
Kamu Kurumlarında Cam Tavan Sendromu Ve Kişisel Atalet Zindanı Arasındaki İlişki , ss. 21-28
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet Halit TOLU
Kurumsal Yetenek Yönetiminin İç Girişimcilik Üzerine Etkisi Var Mıdır , ss. 12-21
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Necmettin GÜL
Kayırmacılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki: Lise Öğretmenleri Üzerine Bir Alan Araştırması , ss. 22-31
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet Burhanettin COŞKUN
Kamu Kurumlarında Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisine Yönelik Alan Araştırması , ss. 32-43
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

H.Seçil FETTAHLIOĞLU
Sosyal Medyada Ünlü Kişi Kullanımının Tüketici Algısı Ve Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Uygulama , ss. 27-43
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Alptekin DEVELİ
Bilinçli Farkındalık Ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği , ss. 44-51
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nusret GÖKSU
Yalın Üretimin Gıda Sektöründe Uygulanabilirliği: Gaziantep Ve Kahramanmaş İllerinde Bir Araştırma , ss. 52-65
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Nikolin AGALLIJA
Arnavutluk Halkının Bakış Açısıyla, Kamu Reformlarının Ve Avrupa Birliği Adaylığının Değerlendirilmesi , ss. 66-83
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sinan YAZICI
Kentlerdeki Göç Eğilimi (Bayburt Aydıntepe İlçesi Örneği) , ss. 97-109
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan GÜVERCİN
LOJİSTİK YETENEKLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , ss. 132-148
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

İlknur BİLGEN
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNE ENTEGRASYON ODAKLI YAKLAŞIM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA , ss. 149-159
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Mehmet GÜNGÖR
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ EKONOMİSİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN ANALİZİ , ss. 225-232
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Safa ACAR
MASLOW’UN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE MYO BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA , ss. 259-264
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cihaner AKÇAY
ARAPÇA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE SARFIN (MORFOLOJİNİN) YERİ , ss. 180-196
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet ŞERBETÇİ
MUHASEBE DERSİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ , ss. 205-220
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

M. Salih MERCAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA MADEN FAALİYETLERİ (1923-1933) , ss. 243-258
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Orhan ELMACI
MALİYET YÖNETİMİNDE GÖRELİ ETKİNLİK ANALİZİ: BIST MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ENDEKSİNDE UYGULAMA , ss. 265-275
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Cuma SONĞUR
AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ , ss. 276-289
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri